De Staat van Volksgezondheid en Zorg

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

Door Rijksoverheid

  • Categorie: Health & Fitness
  • Datum: 2014-09-19
  • Huidige Versie: 2.1
  • Adult Rating: 17+
  • Grootte: 2.05 MB
  • Ontwikkelaar: Rijksoverheid
  • Compatibiliteit: Vereist iOS 8.0 of later.
Score: 3.66667
3.66667
Van 3 Stemmen

Beschrijving

De Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) en presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Ook sport komt aan bod, voor zover het samenhangt met volksgezondheid en zorg. Hiermee kan het beleid van VWS worden gevolgd en verantwoord. App, Website en rapportages De Staat VenZ bestaat uit een digitaal cijferoverzicht (www.staatvenz.nl), een daarop gebaseerde jaarlijkse rapportage, die in mei met de stukken voor verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, en jaarlijkse thematische rapportages. Alle producten van de Staat VenZ zijn openbaar. Focus op cijfers Het digitaal cijferoverzicht presenteert de kerncijfers voor beleid naar thema (bijvoorbeeld jeugd, sport en bewegen), naar levensfase en op alfabet. Het betreft het meest actuele cijfer, een historische trend en waar mogelijk een regionale of internationale vergelijking. Dit gaat gepaard met een beschrijving van de definitie en een verantwoording van de bron. Bij het presenteren van de cijfers gaat het niet alleen om de bevolking als geheel, maar ook om relevante uitsplitsingen zoals naar geslacht, leeftijd en opleiding. Een product van samenwerking De Staat VenZ wordt gemaakt door een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg ( NIVEL), het Nederlands Jeugdinstituut ( NJi), de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM), het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP), het Trimbos-instituut en Zorginstituut Nederland (ZIN). Deze partijen streven ernaar om gezamenlijk te komen tot integratie, afstemming en eenduidigheid bij het bepalen van kerncijfers op het gebied van volksgezondheid en zorg. Groeitraject: 2016-2018 Het maken van de Staat VenZ is een groeitraject. Alleen kerncijfers waarover overeenstemming bestaat met betrekking tot definitie, bron en de verwerking en beschikbaarheid van data zijn opgenomen. Het digitaal cijferoverzicht van de Staat VenZ zal in mei 2018 het volledige terrein van volksgezondheid en zorg dekken. Het digitaal cijferoverzicht is dynamisch en daarmee nooit af. Het domein van VWS en de politiek en maatschappij zijn immers altijd in beweging.

Afbeeldingen

keyboard_arrow_up